Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 grudnia 2001

Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej, tj. ul. Gdańskiej z ul. Kościerską i Świętopełka

W 2001 roku został opracowany projekt budowlany i wykonawczy wraz z kosztorysami na przebudowę skrzyżowania obejmujący:
* budowę i przebudowę sieci wodociągowej, deszczowej, teletechnicznej i linii elektroenergetycznej
* oświetlenie drogowe
* sygnalizację świetlną
* drogi
* docelową organizację ruchu
Na opracowanie przedmiotowej dokumentacji wydano kwotę 127 000 zł.

W kategorii: 2001