Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 grudnia 2001

Niwelacja dróg gruntowych – ul. Weterynaryjnej i ul. Stromej

Znaczne różnice występujące w ukształtowaniu terenu utrudniały prawidłowe ułożenie uzbrojenia komunalnego. Rejon energetyczny przystąpił do budowy zasilania energetycznego i obecna konfiguracja ulic nie pozwalała na prawidłowe ułożenie kabli. W związku z czym wykonano niwelację ulic i poniesiono koszty w wysokości 100 000 zł.  

W kategorii: 2001