Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 lutego 2006

Promocja obiektowa

Promocja Projektu „Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy” wzbudziła ogromne zainteresowanie angażując wiele lokalnych środowisk. A wszystko za sprawą innowacyjnej koncepcji autorstwa Architekta Miejskiego mgr inż. arch. Andrzeja Ciemińskiego oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. rewitalizacji Zbigniewa Januszewskiego.

Przedmiot promocji wymagał zwołania trzech spotkań o charakterze opiniująco-konsultacyjnym, których uczestnikami byli przedstawiciele władz Miasta i Gminy Chojnice, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Chojnickiego Klubu Żeglarskiego, Ludowego Klubu Sportowego, Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Fundacji Rozwoju Charzyków, Sołectwa Charzykowy, proboszcz Parafii w Charzykowach, przedstawiciele mediów oraz autorzy koncepcji.Podczas pierwszego spotkania (11.01.2006r) nastąpiła prezentacja koncepcji.

Autorzy zaproponowali realizację trzech tzw. „kolumn promocyjnych” zwieńczonych rzeźbami tematycznie związanymi z ich usytuowaniem, a na ich cokołach umieszczenie wymaganych tablic pamiątkowych. Wszystkie kolumny miałyby stanąć w pasie modernizowanego układu drogowego Chojnice – Charzykowy. Dwie z nich miałyby mieścić się w Chojnicach, a jedna w Charzykowach.

W trakcie panelu dyskusyjnego toczącego się po zakończeniu prezentacji, reprezentanci lokalnych środowisk przedstawili swoje stanowiska wobec proponowanej koncepcji. Z uwagi na kontrowersje jakie wzbudziła rzeźba postaci Ottona Weilanda, mająca stanowić zwieńczenie klasycznej kolumny korynckiej, umiejscowionej na rondzie w Charzykowach (dzisiejsze skrzyżowanie ulic Turystyczna-Długa), postanowiono zwołać kolejne spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami środowiska charzykowskiego i żeglarskiego.

Celem drugiego ze spotkań (25.01.2006r) było wypracowanie wspólnych ustaleń dotyczących ostatecznego kształtu i formy obiektu promocyjnego, który w ramach przedmiotowej inwestycji miałby stanąć w miejscowości Charzykowy. Spotkanie zaowocowało szeregiem nowych pomysłów wobec czego ustalono, że dla miejscowości Charzykowy należy opracować całkowicie nową koncepcję obiektu promocyjnego.

Podczas ostatniego ze spotkań (6.02.2006r) wypracowano konsensus dający satysfakcję każdej z zainteresowanych stron.

Ostateczna propozycja dla miejscowości Charzykowy powstała w oparciu o konsultacje z Komandorem CHKS Krzysztofem Pestką, który przedstawił autorom pomysł Pana Norberta Jażdżewskiego, z którego pracownicy Urzędu Miejskiego przyjęli ideę zagospodarowania terenu wokół obiektu promocyjnego.

Spotkanie oraz przedstawiona propozycja doprowadziły do wyprowadzenia końcowych ustaleń. Modyfikacja obiektu mającego, w ramach promocji Projektu, stanąć w miejscowości Charzykowy objęła zarówno samą rzeźbę jak i samą kolumnę. Docelowo element ten ma stanowić ok. 4-ro metrowy postument zwieńczony rzeźbą modelu jachtu z ożaglowaniem kutrowym, na którym – tak, jak w przypadku pozostałych dwóch kolumn – znajdować się będzie tablica pamiątkowa informująca o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską.

Podsumowując: spotkania doprowadziły do stworzenia spójnej koncepcji dla wszystkich trzech obiektów promocyjnych, zarówno pod względem stylistycznym jak i przyjętej symboliki, która zgodnie z pierwotnym założeniem stanowi nawiązanie do miejsca usytuowania projektowanych obiektów.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Przebudowa układu drogowego Chojnice - Charzykowy