Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 grudnia 2015

Inwestycja „Przebudowa Układu Drogowego Chojnice – Charzykowy” otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej

Zarząd Województwa ostateczną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania podjął w dniu 23 grudnia 2004 r. Decyzja Zarządu dotyczy kwoty 21.787.000 przeznaczonych na ten cel ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład ten stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Koszty całkowite projektu zgodnie z dokumentacją techniczną oszacowane zostały na łączną kwotę 29.327.060 zł. Wkład własny projektu finansują, po 25%, cztery samorządy, tj. Samorząd Województwa Pomorskiego, Powiat Chojnicki, Gmina Miejska Chojnice, Gmina Chojnice. Każda z wymienionych jednostek wesprze przedmiotową inwestycję kwotą 2.231.000 zł w trakcie dwóch lat trwania inwestycji, tj. w latach 2005-2006. Szacuje się, iż zakładane we wniosku aplikacyjnym koszty mogą wzrosnąć do kwoty 29.939.801,81 zł.

Samorząd Województwa Pomorskiego – Beneficjent Końcowy Projektu – a w jego imieniu Zarząd Dróg Wojewódzkich na wykonawcę robót, w drodze przetargu nieograniczonego, wybrał firmę SKANSKA S.A., natomiast Inspektorem Nadzoru Budowlanego został Wacław Resiak.

Realizację inwestycji rozpoczęto w lipcu 2005 r. Prace otworzyła przebudowa Placu Jagiellońskiego – dziś parking i przyległe ulice wyłożone są kostką granitową, bazaltową i klinkierem, środek przecina droga dwujezdniowa, a po jej obu stronach są miejsca parkingowe. Obecnie na obszarze objętym inwestycją ułożono kilka odcinków chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Bytowskiej, powstały zatoki autobusowe przy przystankach oraz wysepki na jezdni wymuszające na kierowcach zwolnienie tempa jazdy, uruchomiono również nowe, sterowane elektronicznie oświetlenie od skrzyżowania z Charzykowami do ul. Leśnej. Natomiast na skrzyżowaniu ul. Bytowskiej i ul. Strzeleckiej można już bez trudu zauważyć rysujące się nowe chojnickie rondo, po którym w ramach inwestycji przebudowano również nitkę gazociągu.

W trakcie sezonu letniego kierowcy nieustannie napotykali na utrudnienia w ruchu drogowym na przedmiotowym odcinku, jednakże dzięki temu dziś na całej długości szosy bytowskiej położona jest nowa nawierzchnia, a spod płaszczyka śniegu nie zaskoczy nas żadna dziura czy wyrwa.

W kategorii: Przebudowa układu drogowego Chojnice - Charzykowy