Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 września 2006

Promocja obiektowa projektu – zakończenie

Prezentowana na niniejszej stronie (Prezentacja – koncepcja trzech kolumn.pptx) innowacyjna koncepcja promocji obiektowej projektu „Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy” została już zrealizowana. Wszystkie trzy rzeźby, tj. orzeł, strzelec oraz jacht są już gotowe i stanęły na swych miejscach przeznaczenia (dwóch kolumnach i postumencie). Przy wyborze lokalizacji obiektów, tj. Plac Jagielloński, rondo przy ul. Strzeleckiej oraz rondo w Charzykowach przy ul. Turystycznej kierowano się m.in. przebiegiem modernizowanej trasy, dlatego też miejsca te już w trakcje realizacji inwestycji przygotowywano do montażu obiektów promocyjnych. Na cokołach obiektów widnieją pamiątkowe tablice, informujące o zaangażowaniu środków unijnych w realizację zadania. Od ostatecznego finału prac chojnickie kolumny i postument w Charzykowach dzieli tylko malowanie i montaż oświetlenia.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Przebudowa układu drogowego Chojnice - Charzykowy