Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

31 sierpnia 2010

Postęp w realizacji prac na dzień 31 sierpnia 2010 r.

W miesiącu sierpniu kontynuowano prace na zbiorniku wodnym nr 2, wykonanie obiektów inżynierskich: 2 mostów i 5 kładek, wykonanie budowli upustowo – piętrzącej, przebudowę przepompowni ścieków, wykonanie zastawki, podwyższenie terenu wraz z drenażem. Ukończono prace związane z wykonaniem urządzeń oczyszczających wody opadowe.

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej