Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 września 2010

Postęp w realizacji prac na dzień 30 września 2010 r.

W miesiącu wrześniu kontynuowano prace budowlane związane z wykonaniem koryta Strugi Jarcewskiej i koryta Kanału nr I i Kanału nr II, prace na zbiornikach wodnych nr 1 i 3, na obiektach inżynierskich: 2 mostach i 5 kładkach, roboty elektroenergetyczne oraz wykonanie opasek żwirowych dla ochrony drzew oraz prace na zastawce. Zakończono prace nad budowlą upustowo – piętrzącą oraz na zbiorniku wodnym nr 2.

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej