Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

31 października 2010

Postęp w realizacji prac na dzień 31 października 2010 r.

W miesiącu październiku zakończono prace budowlane związane z wykonaniem koryta Strugi Jarcewskiej i koryta Kanału nr I i Kanału nr II, prace na zbiorniku wodnym nr 1 i 3, wykonanie opasek żwirowych dla ochrony drzew oraz prace na zastawce. Kontynuowano roboty związane z montażem urządzeń napowietrzających, podwyższeniem terenu wraz z drenażem. Realizowano nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów.

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej