Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 października 2010

Aneks do Umowy na wykonanie zadania

W dniu 29.10.2010 r. zawarto Aneks nr 3 do umowy PRiWZ 342-1/10 z 08.01.2010 r., zmienionej Aneksem nr 1 z 10.06.2010 r. oraz Aneksem nr 2 z 31.08.2010 r., zmieniający umowę w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej