Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

31 marca 2010

Postęp w realizacji prac na dzień 31 marca 2010 r.

W miesiącu marcu rozpoczęto prace budowlane związane z wykonaniem koryta Strugi Jarcewskiej, zbiornika wodnego nr 2, obiektów inżynierskich: 3 mostów i 5 kładek, budowli upustowo-piętrzącej, kontynuowano roboty związane z wykonaniem koryta Kanału nr I i Kanału nr II oraz prace na zbiorniku wodnym nr 1. Zakończono karczowanie drzew i wykonano roboty rozbiórkowe. Rozpoczęto prace związane z podwyższeniem terenu oraz wykonaniem opasek żwirowych dla ochrony drzew.

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej