Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

2 kwietnia 2010

Postęp w realizacji prac na dzień 30 kwietnia 2010 r.

W miesiącu kwietniu rozpoczęto roboty elektroenergetyczne, prace nad wykonaniem rowów odwadniających melioracji szczegółowej i zastawki, kontynuowano prace budowlane związane z wykonaniem koryta Strugi Jarcewskiej, koryta Kanału nr I i Kanału nr II, prace na zbiorniku wodnym nr 1 i 2, na obiektach inżynierskich, tj. :3 mostach i 5 kładkach, prace związane z wykonaniem budowli upustowo-piętrzącej, podwyższeniem terenu oraz wykonaniem opasek żwirowych dla ochrony drzew.

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej