Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 października 2010

Postęp w realizacji prac na dzień 22 października 2010 r.

W dniu 22.10.2010r. Komisja Odbiorowa powołana Zarządzeniem nr 93 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13.10.2010r. przy udziale Inspektora Nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy dokonała odbioru robót dodatkowych objętych Umową nr PRiWZ 342-8/10 z 07.07.2010r. polegających na wykonaniu rurociągu zrzutowego A z rur PCV D=500 mm o dł. 110mb. Prace z tytułu wykonania niniejszej umowy trwały w okresie od: 15.07.2010r. do 30.09.2010r. Pismem nr PDT-403-1-58/2010 z dnia 30.09.2010r. Wykonawca zgłosił zakończenie w/w robót.

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej