Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

23 stycznia 2024

Podsumowanie projektu

Projekt pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPM.09.01.02-22-0001/16-00 z dnia 12.12.2016 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Chojnice w partnerstwie z Gminą Miejską Człuchów, Powiatem Chojnickim oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Podmioty te w czerwcu 2016 r. zawarły umowę partnerską i wspólnie wystąpiły o uzyskanie dofinansowania realizacji swoich zakresów ze środków Unii Europejskiej.

Cel Projektu

Celem utworzenia węzła integrującego przy dworcu kolejowym w Chojnicach jest zapewnienie zintegrowanej obsługi publicznej komunikacji zbiorowej oraz kompleksowe powiązania systemu drogowego i rowerowego.

Partnerzy Projektu:

Gmina Miejska Chojnice – Lider Projektu

Gmina Miejska Człuchów

Powiat Chojnicki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Okres realizacji Projektu: grudzień 2016 – grudzień 2023

ZAKRES RZECZOWY zrealizowany na obszarze Chojnic:

PrzedmiotWykonawcaData odbioruWartość brutto [PLN]
Autobusy              MAN Truck& Bus Polska Sp. z o.o Umowa z dn. 28.03.2018   MMi Sp. z o.o. Umowa z dn. 28.11.2017          23.11.2018       25.05.20187.921.200,00   Dofinansowanie UE: 5.474.000,00   5.633.400,00       2.287.800,00
Zakup 8 szt. ekologicznego, niskopodłogowego taboru autobusowego o napędzie wysokoprężnym spełniającym normy EURO 6: 5 autobusów MAN Lion’s City o dł. 12 m  3 autobusy MMi IVECO 72C Urby o dł. 8 m  
Ścieżki rowerowe Realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”     Projekt GMCh+PCh Roboty budowlane GMCh+PCh   Gmina Miejska Chojnice: Ul. Wyszyńskiego Przebudowa ul. Towarowej   Powiat Chojnicki: Al. Brzozowa ul. Dworcowa ul. Piłsudskiego ul. Warszawska ul. Towarowa      Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k. Umowa z dn. 25.06.2018      28.08.2020              6.274.700,11 Dofinansowanie UE: 5.333.495,09     556.575,00 5.718.125,11   2.682.345,87 1.198.792,44 1.483.553,43   3.592.354,24 1.212.852,57    160.959,03    210.994,20    149.939,46 1.857.608,98  
Ścieżki zrealizowano wraz z odwodnieniem oraz doświetleniem przejść dla pieszych w newralgicznych miejscach. Łącznie powstało ok 5 km ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych prowadzących do nowopowstałego węzła transportowego   Wyszyńskiego  – GCh – 780 m Brzozowa – PCh – 949 m Warszawska, Piłsudskiego, Dworcowa – PCh – 2068 m Towarowa, (Dworcowa – Subisława) – GMCh+PCh – 520 m Towarowa (Subisława-Tucholska) – PCh – 997 m  
Dworzec autobusowy       Projekt Roboty budowlane       Realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k. Umowa z dn. 25.06.201820.09.2021  8.849.579,40 Dofinansowanie UE: 7.522.142,49   615.000,00 8.234.579,40  
Projekt uzgodniony z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z PKP PLK S.A. – wykonano rozbiórki 2 budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz ogrodzenia przy ul. Towarowej i Nad Dworcem W ramach dworca autobusowego powstały: – plac manewrowy i  6-peronów dla autobusów z elektronicznym systemem SIP, – wiaty przy peronach autobusowych, na dojściu do przejścia podziemnego oraz wiata przystankowa – jezdnie manewrowe i 60 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych (w tym 5 dla osób niepełnosprawnych) – zjazdy, chodniki, postój taxi – zieleń niska, ogrodzenie ozdobne. – budynek toalety z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, – mała architektura: stojaki rowerowe, kosze, tablica informacyjna, – oświetlenie, – a także wybudowano ul. Nad Dworcem.    
Parking ul. Towarowa       Projekt Roboty budowlane   Realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k Umowa z dn. 18.05.202020.07.20222.186.938,62 Dofinansowanie UE: 4.533.470,82   196.800,00 1.990.138,62
W ramach zadania dokonano rozbiórki 3 budynków magazynowych PKP oraz wybudowano parking dla samochodów osobowych o powierzchni 1517,0 m². Liczba wszystkich miejsc postojowych – 50 szt. Liczba miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych – 4szt.  
Budynek dworca kolejowego – Projekt   Projekt uzgodniony z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.Studium Spółka z o.o. Sp. k. Umowa z dn. 22.07.2019  13.09.2021  574.102,50
Projektanci we wnętrzu budynku w reprezentacyjnej części ogólnodostępnej łączą styl nawiązujący do epoki powstania dworca z neutralnym stylem nowoczesnym w części „użytkowej”. Gruntowną przemianę przeszedł teren przed budynkiem dworca, gdzie wcześniej funkcjonował dworze  autobusowy. W tym miejscu wydzielono przestrzenie parkingowe dla samochodów osobowych i rowerów, zarówno tradycyjne, jak i typu Kiss&Drive, ponadto postój TAXI, jednostronny ciąg pieszo-rowerowy. Ruch autobusów został w tym miejscu całkowicie wyeliminowany.  
Budynek dworca kolejowego – Roboty budowlaneZakład Usług Remontowo-Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki Umowa z dn. 02.12.202121.12.202324.517.502,77
W ramach zadania pn. „Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą” przeprowadzono prace rewitalizacyjno-konserwatorskie, dzięki którym swoją świetność odzyskał także XIX-wieczny główny budynek dworca kolejowego. Wśród prac przeprowadzono odświeżenie elewacji budynku m.in. poprzez laserowe czyszczenie, dokonano rekonstrukcji sufitu, na którym znajdują się zabytkowe kasetony z dekoracją malarską, naprawiono murki oporowe na placu przed obiektem, ułożono zasilanie elektroenergetyczne, gazowe, a także wykonano prace dotyczące kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu. W przestrzeni przed budynkiem głównym dworca zrezygnowano z ruchu autobusowego, na rzecz kolejnej strefy parkingowej dla samochodów i rowerów oraz stanowiska „Park&Drive”.   Łączna powierzchnia pomieszczeń w budynku – 1.693,7 m W budynku znajdują się pomieszczenia z przeznaczeniem m.in. na: poczekalnię (307 m²), kasy (45 m²), przechowalnię bagażu (23 m²),  rowerownię (34 m²), gastronomię (75 m²), salonik prasowy (37 m²),  informację turystyczną (22 m²),  składnicę i pracownię Miejskiego Konserwatora Zabytków (74 m²),  a także pomieszczenia obsługi węzła magazynowe, sanitarne, socjalne i biurowe, w tym m.in. dla zarządcy budynku oraz Straży Miejskiej (343 m²).  
Zakres PKP PLK S.A.   Budowa przejścia podziemnego  Mosty Gdynia s.c. Marcin Sierżęga Sławomir Kuś Umowa z dn. 13.09.201906.08.202117.718.150,00 Dofinansowanie UE: 11.990.765,61
Budowa przejścia podziemnego łączącego dworzec autobusowy z  obecnym dworcem kolejowym. To zadanie zrealizowane zostało przez spółkę państwowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zadanie podlegało uzgodnieniom z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.   Dzięki rozbudowie części przejścia podziemnego uzyskano szybkie i komfortowe połącznie pomiędzy dworcami kolejowym i autobusowym oraz strefą parkingową. Zastosowano tam nowe energooszczędne oświetlenie LED, a okładziny ścian i posadzki nawiązują do historycznego wyglądu starszej części tunelu. Przy wyjściu z przejścia jest nowa winda. W ramach inwestycji Polskie Linie Kolejowe zbudowały również drugą windę, która prowadzi na perony nr 2 i 3. Konstrukcja wiaty nad wyjściem z windy nawiązuje stylistycznie do zabytkowych wiat na stacji Chojnice. Pozostałe perony i przejścia podziemne będą modernizowane ze środków państwowych w ramach modernizacji linii kolejowej nr 203 – najprawdopodobniej w latach 2023-2027, w ramach naszego projektu w pozostałych istniejących przejściach zamontowane zostaną platformy przyścienne.  

Gmina Miejska Chojnice:

Koszt całkowity – 50,17 mln zł

Koszty kwalifikowalne – 36,8 mln zł

Dofinansowanie UE – 27,00 mln zł

Główne kategorie wydatków Gminy Miejskiej Chojnice:

Prace przygotowawcze (projekty, wykupy) – 3,7 mln zł

Roboty budowlano-montażowe – 37,2 mln zł

Wyposażenie (autobusy, wyposażenie budynku dworca) – 8,3 mln zł

Nadzór inwestorski – 386 tys. zł

Wartości Ogólne Projektu:

Wartość całkowita – ok. 82,42 mln zł, w tym:

              Gmina Miejska Chojnice – ok. 50,17 mln zł

Gmina Miejska Człuchów – ok. 10,91 mln zł

Powiat Chojnicki – ok. 3,62 mln zł

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – ok. 17,72 mln zł

Wydatki kwalifikowalne – ok. 63,74 mln zł

Dofinansowanie UE dla całego projektu – 49,8 mln zł

Poziom dofinansowania z EFRR:

  • 85% kosztów kwalifikowalnych dla wydatków bez pomocy publicznej
  • 35% dla wydatków z pomocą publiczną

W kategorii: Utworzenie transportowych węzłów integrujących ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego