Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

8 marca 2024

Oficjalne otwarcie dworca kolejowego w Chojnicach

W czwartek 7 marca odbyło się oficjalne otwarcie chojnickiego dworca kolejowego. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Wartość projektu wykonanego na terenie Chojnic wyniosła ok. 71 mln zł, z czego ok. 42 mln zł stanowiło dofinansowanie z RPO WP 2014-2020. Udział Gminy Miejskiej Chojnice to ok. 50 mln zł, a w tym 27 mln zł to środki z RPO WP 2014-2020 oraz ok. 4,8 mln zł pomoc finansowa z Gminy Chojnice.

W ramach inwestycji zrealizowano:

  • zakup 8 sztuk ekologicznego, niskopodłogowego taboru autobusowego,
  • budowę ścieżek pieszo-rowerowych o długości 5 km, prowadzących do nowopowstałego węzła transportowego wraz z odwodnieniem i doświetleniem przejść dla pieszych w newralgicznych miejscach,
  • budowę dworca autobusowego, a w tym plac manewrowy i 6 peronów dla autobusów z elektronicznym systemem SIP, wiaty przy peronach, autobusowych, na dojściu do przejścia podziemnego oraz wiata przystankowa, jezdnie manewrowe i 60 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, a w tym 5 dla osób niepełnosprawnych, zjazdy, chodniki, postój taxi, zieleń i ogrodzenie, budynek, toalety z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, mała architektura: stojaki rowerowe, kosze, tablica informacyjna, oświetlenie, a także wyremontowano ul. Nad Dworcem,
  • budowę parkingu przy ul. Towarowej – 50 miejsc postojowych, a w tym 4 dla osób niepełnosprawnych,
  • budowę przejścia podziemnego łączącego dworzec autobusowy z obecnym dworcem kolejowym, zrealizowanego przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dzięki rozbudowie przejścia podziemnego uzyskano szybkie i komfortowe połączenie pomiędzy dworcem kolejowym, autobusowym i strefą parkingową. W ramach inwestycji PLK zbudowały również windy.

W uroczystości otwarcia dworca udział wzięli m.in. wicemarszałek województwa pomorskiego, samorządowcy z powiatu chojnickiego i człuchowskiego, projektanci, wykonawca, przedstawiciele spółek PKP Nieruchomości i POLREGIO oraz inni przedstawiciele szeroko rozumianego środowiska kolejowego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał wicemarszałek, starosta chojnicki, wójt gminy Chojnice, burmistrz Chojnic oraz wykonawca inwestycji. Uroczystość uświetnił także występ Projektu 41, podczas którego można było usłyszeć piosenki Mariana Hemara z 20-lecia międzywojennego (reż. G. Szlanga).

Chojnicki dworzec kolejowy to „perła” wśród miejskich zabytków. Dlatego tak ważne było przywrócenie mu dawnej świetności. Oprócz modernizacji głównego budynku dworca, istotnym był również fakt utworzenia węzła integrującego i zapewnienie zintegrowanej obsługi publicznej komunikacji zbiorowej oraz kompleksowe powiązania systemu drogowego i rowerowego.

Więcej o zrealizowanej inwestycji można przeczytać tutaj.

Fot. Daniel Frymark

W kategorii: Aktualności