Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 lipca 2020

Podpisanie umowy nr BI.272.11.2020

Podpisanie umowy nr BI.272.11.2020 na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym -termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 – dokończenie prac.

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej