Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 lutego 2020

Aneks nr 1 do umowy nr RPPM.10.02.01-22-0017/16-01

Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPM.10.02.01-22-0017/16-01 określającego nowy termin zakończenia projektu na: 31.07.2020r. oraz aktualizujący koszty w projekcie.

Całkowita wartość zakresu Gminy Miejskiej Chojnice: 11.755.335,29 zł
Koszty kwalifikowalne: 9.129.624,21 zł
Kwota dofinansowania (EFRR): 6.650.286,76 zł
Poziom dofinansowania: 72,84 %

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej