Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

25 listopada 2020

Odbiór robót w ramach umowy nr BI.272.11.2020

Odbiór końcowy robót wykonanych w ramach Umowy nr BI.272.11.2020 z dnia 15.07.2020r.

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej