Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 maja 2018

Podpisanie Umowy nr BI.272.10.2018 z PHU Monika Szynwelska

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Podpisanie Umowy nr BI.272.10.2018 z PHU Monika Szynwelska, Chojnice na wykonanie zadania: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3”.
Wartość umowy: 2.840.000,00 zł, w tym zakres objęty projektem unijnym: 2.583.748,56 zł.
Termin realizacji: 15.11.2018r.

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej