Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 kwietnia 2018

Podpisanie Umowy nr BI.2151.14.2018

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Podpisanie Umowy nr BI.2151.14.2018 z Pracownią Projektową Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel, Chojnice na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.:

  • Cz.I: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3” (zakres w ramach projektu) – wartość: 47.144,00 zł.
  • Cz.II: „Budowa szybu windowego wraz z dźwigiem w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 3”.

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej