Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 czerwca 2018

Podpisanie Umowy nr 272.12.2018

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Podpisanie Umowy nr 272.12.2018 z konsorcjum firm: Urbaniak Inwestycje Sp .z o.o., Chojnice – lider, Termowent-Service, Chojnice, Marbruk, Charzykowy na: „Termomodernizację wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury – dokończenie robót budowlanych”.
Wartość umowy: 13.478.340,00 zł, w tym zakres objęty projektem unijnym: 4.664.029,42 zł.
Termin realizacji: 12.11.2018r.

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej