Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 marca 2019

Podpisanie umowy nr BI.2151.4.2019

Podpisanie z firmą: Usługi Projektowe i Nadzory Branży Elektrycznej inż. Z. Trąbała, Chojnice Umowy nr BI.2151.4.2019 na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej’ w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym -termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3.

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej