Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

8 lutego 2019

Podpisanie umowy nr BI.272.2.2019

Podpisanie z firmą: Wiatro-Solar Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 18 z Chojnic Umowy nr BI.272.2.2019 na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach.

Wartość umowy; 356.700,00 zł brutto
Termin realizacji: do 31.07.2019r.

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej