Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 marca 2019

Odbiór końcowy w ramach umowy nr BI.272.10.2017

22.03.2019r. – odbiór końcowy robót realizowanych w ramach umowy nr BI.272.10.2017 z dnia 7.05.2018r. obejmującej termomodernizację wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach.

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej