Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 lutego 2015

Zakończenie realizacji Umowy z wykonawcą nr PRiWZ.272.2.2014 z 22.07.2014 r.

Podpisanie protokołu i odbiór następującej dokumentacji:

  • studium wykonalności
  • dokumentacji projektowej dla obiektów oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Zespołu Szkół nr 7, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 w zakresie instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej.

W kategorii: Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice