Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 lutego 2018

Otwarcie ofert na dostawę taboru autobusowego

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Komisja przetargowa sprawdza ofertę w przetargu dotyczącym „Zakupu taboru autobusowego w ramach projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczyło 5 sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych miejskich autobusów o długości 12 metrów na potrzeby transportu publicznego w Chojnicach.

Gmina Miejska Chojnice na ten cel przeznaczyła 6.937.200 zł brutto. Wpłynęła tylko jedna oferta MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.Cena brutto 1 pojazdu wynosi: 1.126.680,00 złotych. Całkowita cena oferty to 5.633.400,00 złotych brutto.

Wynik tego przetargu to dla nas dobra wiadomość z kilku powodów – informował burmistrz Arseniusz Finster na konferencji prasowej 26 lutego. – Mamy oszczędność około jednego miliona złotych, te pieniądze spróbujemy spożytkować na część inwestycji dotyczącą głównego budynku dworca. Wskutek ustaleń z konserwatorem zabytków koszty tego segmentu przedsięwzięcia na pewno wzrosną. Po drugie – Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ma w swojej „flocie” dużo pojazdów MAN, to usprawnia nam kwestię serwisu technicznego.

Dostawa autobusów ma się dokonać w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy.

Na zdjęciu burmistrz Arseniusz Finster przedstawia nowy autobus

W kategorii: Utworzenie transportowych węzłów integrujących ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego