Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 lutego 2022

Oświadczenie o ponoszeniu opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

 1. Wymagane dokumenty:
  • oświadczenie o ponoszeniu opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej
 2. Podmiot zobowiązany do złożenia oświadczenia:
  • właściciel nieruchomości
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Referat ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej
   • telefon: (52) 397 18 00 wew. 97, 96
   • siedziba: 89 – 600 Chojnice, Pl. Niepodległości 7, II piętro, pok. 200
 5. Uwagi:
  • opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm) art. 552 ust. 2b pkt 2

W kategorii: Referat ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej