Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 kwietnia 2004

Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej (dawniej i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Zadanie rozpoczęto zgodnie z zawartą umową w 2002 r. W roku 2003 na potrzeby działalności Ośrodka wybudowano obiekt w stanie zamkniętym, wykonano część prac wewnętrznych i elewacyjnych. W lutym 2005r. zakończono budowę przedmiotowej świetlicy wraz z zapleczem kuchenno-sanitarnym. Świetlica posiada powierzchnię użytkową 213,45 m² i kubaturę 992,5 m³. Łączny koszt inwestycji wyniósł 455.705 zł.

Ponadto w 2005 r. wykonano ogrodzenie Ośrodka. Na które wydatkowano kwotę 23.400 zł Teren ogrodzono siatką na cokole betonowym.

W kategorii: 2004