Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 kwietnia 2004

Modernizacja boiska sportowego przy ul. H. Wagnera

Zadanie to obejmowało wykonanie renowacji nawierzchni trawiastej boiska sportowego
o wymiarach 105 x 64 m, znajdującego się przy ul. H. Wagnera.
Zadanie zostało zrealizowane w związku z przystąpieniem Urzędu Miejskiego do modernizacji stadionu miejskiego „Chojniczanka”, kiedy to należało zabezpieczyć naszym sportowcom boisko sportowe dla celów treningowych. Przed rozpoczęciem realizacji zadania płyta przedmiotowego boiska porośnięta była trawą, a miejsca pozbawione trawy znajdowały się tylko przy bramkach. W ramach inwestycji powierzchnia boiska została wyrównana wraz z ukształtowaniem jej profilu, usunięto również chwasty. Ponadto przeprowadzona została wertykulacja, głębokie pionowe i poziome spulchnianie gleby, areacja, piaskowanie, siew nasion i włókowanie. Wykonano także ogrodzenie boiska o długości 135 mb.

Termin realizacji: 2004 r.
Koszt zadania: 42.156 r.

W kategorii: 2004