Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 kwietnia 2004

Modernizacja dachu Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach

Było to kilkuetapowe zadanie to inwestycji prowadzonej od 2002 r. polegającej na remoncie dachu budynku o powierzchni ca 1000 m2.
– 2003-2005 r. – remont obejmował wymianę pokrycia papowego, ocieplenie dachu i wymianę obróbek blacharskich, wymieniono instalację odgromową. W kolejnych latach poniesiono nakłady finansowe w łącznej wysokości: ok. 718.650 zł; w tym 100.000 zł sfinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej w formie subwencji oświatowej.
Ponadto wykonano również następujące prace:
– 2005 r. usunięcie awarii konstrukcji – zabezpieczono i wzmocniono konstrukcję dźwigarów dachowych sali gimnastycznej oraz zdemontowano podwieszany sufit. Koszt: 74.353,25 zł
– 2005 r. – usunięcie skutków awarii – wykonano roboty zabezpieczające polegające m.in. na wstawieniu dwuteowników między dźwigary, podpór pomiędzy dźwigary, wzmocnieniu płyt dachu oraz wykonano nowy sufit podwieszany. Ponadto wykonano szereg prac remontowych, wymieniono stolarkę okienną, zamontowano nowe drzwi ewakuacyjne, wymieniono rozdzielnię elektryczną wraz z oświetleniem itp.
Koszt: 851.590 zł

W kategorii: 2004