Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 lutego 2006

Oprotestowany przetarg na Bazylikę

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie powiadomił Urząd Miejski w Chojnicach o złożeniu odwołania od decyzji Komisji Przetargowej w sprawie zadania pn. „Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem”. Odwołanie złożyło konsorcjum firm „Dompol” Sp. z o. o. z Torunia, „Konserwacja Zabytków i Dzieł Sztuki” z Torunia, „Kaparis” z Chojnic oraz „Technot” z Chojnic.  

W kategorii: Program Restauracji Obiektów Dziedzictwa Kulturowego w Chojnicach