Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 lutego 2006

Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie zadania pn. „Restauracja dziedzictwa kulturowego – Bazylika Mniejsza z otoczeniem”

We wtorek, 28 lutego 2006 roku, w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie odbył się arbitraż w sprawie odwołania od decyzji komisji przetargowej w sprawie zadania pn. „Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem”.

Do przetargu przystąpiły następujące konsorcja:

  • Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie i Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe w Chojnicach z propozycją cenową 4.541.821,26 zł
  • „Dompol” Sp. z o.o. z Torunia, Konserwacja Zabytków i Dzieł Sztuki z Torunia, „Technot” Sp. z o.o. z Chojnic oraz PPHU „Kaparis” z Chojnic z propozycją cenową 4.171.190,16 zł
  • Budownictwo Drogowe Prasbet z Grudziądza oraz Relief z Torunia z propozycją cenową 5.367.081,66 zł
  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Ogólnego „Kanbruk z Ostrowa Wielkopolskiego i Pracownia Konserwacji, Architektury, Malarstwa i Rzeźby „Restauro” z Torunia z propozycją cenową 6.392.369,74 zł
  • Integer S.A. z Wrocławia i Steinbudex S.J. ze Świdnicy z propozycja cenową 7.342.413,91 zł

Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyło konsorcjum firm: „Dompol” z Torunia, Konserwacja Zabytków i Dzieł Sztuki z Torunia, „Technot” z Chojnic oraz PPHU „Kaparis” z Chojnic, jednakże ich oferta nie zawierała kompletnej dokumentacji; brakowało m.in. właściwego dowodu złożenia wadium oraz wypisu o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego. Wobec czego na wykonawcę zadania wybrano konsorcjum Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie i Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe w Chojnicach, które złożyło atrakcyjniejszą jakościowo ofertę. Wobec takiego werdyktu komisji przetargowej wpłynęły trzy protesty, które zostały przez nią oddalone.

Konsorcjum firm: „Dompol” z Torunia, Konserwacja Zabytków i Dzieł Sztuki z Torunia, „Technot” i „Kaparis” z Chojnic skorzystało jednak z przysługującego prawa złożenia odwołania od oddalenia protestu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Podczas arbitrażu stanowiska komisji przetargowej bronili: Dyrektor Generalny Urzędu Miejskiego w Chojnicach – Robert Wajlonis oraz Proboszcz Parafii Bazylika Mniejsza – ks. Jacek Dawidowski, a ostatecznie zespół arbitrów podzielił jej zdanie, oddalając złożone odwołanie.

Konsorcjum odwołujących się firm mogło jeszcze odwołać się od decyzji zespołu arbitrów z UZP, tym razem do Sądu Okręgowego w Słupsku. Jednakże werdykt UZP dawał możliwość, by podpisać umowę z wyłonionym w styczniu zwycięzcą przetargu – Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków z Warszawy i chojnickim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym.

W kategorii: Program Restauracji Obiektów Dziedzictwa Kulturowego w Chojnicach