Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 lipca 2010

Opis postępu przebudowy na dzień 6 lipca 2010 r.

Gmina Miejska Chojnice złożyła piąty wniosek o płatność pośrednią z budżetu Unii Europejskiej dla projektu przebudowy drogi 22. Objął on wydatki kwalifikowalne poniesione od kwietnia do lipca 2010 r. w łącznej kwocie 1.851.914,25 zł.

Weryfikacja wniosku o płatność w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zakończona została 9 lipca 2010 r. Wnioskowana refundacja z budżetu Unii Europejskiej na przedmiotowy projekt wpłynęła na konto Gminy Miejskiej Chojnice dnia 13 lipca br. i wyniosła 1.565.605,45 zł.
Łączna kwota zrefundowanych środków z budżetu Unii Europejskiej na połowę lipca br. osiągnęła wskaźnik ponad 60% przyznanego funduszu unijnego, tj. 6.015.183,91 zł.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad