Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

23 lipca 2010

Informacja z konferencji prasowej

Trzy logotypy. 1. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności 2. Pomorskie w Unii 3. Unia Europejska

Projekt pt. ,,Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr projektu: WND-RPPM.04.01.00-00-010/08 Nr umowy: UDA-RPPM.04.01.00-00-010/08-00

Na ostatniej konferencji prasowej, dnia 20 lipca br. przedstawiono sprawozdanie z przebudowy głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice, czyli tzw. drogi nr 22.
W szczególności omówiono zakres prac budowlanych zrealizowanych w okresie od kwietnia do czerwca br. oraz przedstawiono bieżące finansowe rozliczenie projektu przebudowy drogi z budżetu Unii Europejskiej.
Zgodnie z przekazaną informacją koszt całkowity inwestycji wyniesie ok. 14,3 mln zł, z czego koszty kwalifikowalne projektu wyniosą ok. 13,37 mln zł, a koszty niekwalifikowalne – 0,9 mln zł. Realizacja projektu współfinansowana jest z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10 mln zł, co stanowi niecałe 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ponadto podczas konferencji prasowej, Dyrektor Wydziału Budowlano – Inwestycyjnego Pan Jacek Domozych poinformował o zmianach w terminie asfaltowania jezdni, wynikających z układania pętli indukcyjnych. Termin asfaltowania drogi przedłużono do 28 lipca 2010 roku. Dyrektor Domozych poinformował również o planowanym zakończeniu wszelkich czynności odbiorowych inwestycji na ostatnie dni sierpnia br.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad