Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 czerwca 2010

Opis postępu przebudowy na dzień 28 czerwca 2010 r.

W czerwcu 2010 roku rozebrano chodniki po południowej stronie ul. Sukienników na odcinku od początku inwestycji do ul. Bankowej, przebudowano w tym miejscu również kolizje sieci podziemnych, ustawiono nowe krawężniki. Nowe krawężniki ustawiono również przy zjeździe na ul. Swarożyca.

Z północnej strony ul. Gdańskiej prowadzono prace związane z odtwarzaniem nawierzchni chodników po przebudowie kolizji sieci podziemnych, a także regulacja zjazdów na posesje. Rozebrano część nawierzchni chodników przeznaczonych do przebudowy z południowej strony ulicy. Rozpoczęto budowę wysepek.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad