Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 lipca 2010

Opis postępu przebudowy na dzień 30 lipca 2010 r.

W lipcu 2010 roku kontynuowano odtwarzanie nawierzchni chodników po likwidacji kolizji sieci podziemnych na ul. Gdańskiej. Trwały prace przy budowie wysepek dzielących pasy ruchu. Układano ostatnie warstwy asfaltu, malowano oznakowanie poziome. Wprowadzono nową organizację ruchu. Przebudowywano Plac Św. Jerzego: ułożono nową nawierzchnię chodników, dróg dojazdowych i miejsc postojowych. Pod koniec miesiąca uruchomiono sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach:

  1. ul. Sukienników i ul. Bankowej
  2. ul. Sukienników i ul. Okrężnej
  3. ul. Sukienników, ul. Gdańskiej, ul. Wysokiej i ul. Swarożyca.

30 lipca 2010 roku Wykonawca poinformował o zakończeniu robot budowlanych. Zgodnie z zapisami umowy z Wykonawcą rozpoczęto procedurę odbiorową.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad