Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 maja 2010

Opis postępu przebudowy na dzień 27 maja 2010 r.

W maju 2010 roku kontynuowano budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową po południowej stronie ul. Sukienników na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Swarożyca, a także fragmentu chodnika wraz z zatoką autobusową przy zjeździe w ul. Parkową. Przeprowadzono również prace związane z przebudową zjazdu w ul. Swarożyca.

Na Pl. Św. Jerzego prowadzono roboty związane z przełożeniem wodociągu.

W dniach od 19 do 22 maja sfrezowano starą nawierzchnię w ciągu ulic Sukienników i Gdańskiej, natomiast pod koniec miesiąca ułożono warstwę wyrównawczą na całym przebudowywanym odcinku drogi.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad