Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2010

Opis postępu przebudowy na dzień 19 maja 2010 r.

Dnia 19 maja 2010 r. na konto Gminy Miejskiej Chojnice wpłynęła kolejna transza środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 207.443,35 zł. Jest to czwarta refundacja jaką otrzymano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przebudowę drogi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Tym samym kwota otrzymanych refundacji przez Beneficjenta dla opisywanego projektu na dzień 19.05.2010 r. wyniosła 4.449.578,46 zł., co stanowi niecałe 45% przyznanej dotacji unijnej.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad