Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 kwietnia 2010

Opis postępów przebudowy w kwietniu 2010 r.

Kontynuowane są roboty budowlane rozpoczęte w marcu br. Przygotowano infrastrukturę podziemną pod budowę chodnika przy Pl. Niepodległości.

Zrealizowano również zakres robót na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Sukienników. Wykonawca przystąpił do budowy chodnika przy Pomniku Orła.

Udostępniono dla ruchu wjazd w ul. Wysoką. Roboty przy przebudowie skrzyżowania ul. Sukienników z ul. Wysoką nie zostały jeszcze ukończone. Wg zapewnień Wykonawcy brakująca warstwa ścieralna w ul. Wysokiej zostanie ułożona w czasie, kiedy będą prowadzone prace wykończeniowe na całej inwestycji.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad