Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 kwietnia 2010

Czwarty wniosek o płatność pośrednią

Gmina Miejska Chojnice złożyła czwarty wniosek o płatność pośrednią z budżetu Unii Europejskiej, obejmujący wydatki kwalifikowalne poniesione od stycznia 2010 r.
do marca 2010 r. w kwocie 277.368,74 zł. Oczekiwana refundacja z budżetu Unii Europejskiej ma wynieść 207.443,35 zł.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad