Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 sierpnia 2013

Ogłoszenie o rozpoczęciu Konsultacji Społecznych projektu zmiany uchwały Nr V/49/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju miasta Chojnice.

Chojnice, 16 sierpnia 2013 r.

Burmistrz Miasta Chojnice informuje, że w dniu 16 sierpnia br. rozpoczęły się KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu zmiany uchwały Nr V/49/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju miasta Chojnice.

W związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa oddziału kardiologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach”, ubiegającego się o dofinansowanie z tzw. Inicjatywy Jessica w ramach Osi Priorytetowej 3. Funkcje Miejskie i Metropolitarne Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Szpital Specjalistyczny w Chojnicach zwrócił się do Urzędu Miejskiego w Chojnicach z prośbą o uwzględnienie realizowanego projektu w Strategii Rozwoju Miasta Chojnice.

Ze względu na konieczność pilnego uruchomienia środków finansowych z w/w Inicjatywy niezbędne jest jak najszybsze wprowadzenie tytułu projektu do obecnie obowiązującej Strategii.

Projektowana zmiana Strategii rozwoju miasta Chojnice polega na tym, iż w uchwale Nr V/49/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju miasta Chojnice, w załączniku nr 1, w rozdziale 2 Cel 4.7.1.2. otrzymuje brzmienie:

„4.7.1.2. Wspieranie rozwoju służby zdrowia podstawowej i specjalistycznej
Wspieranie wyposażania szpitala i przychodni zdrowia w sprzęt medyczny
Wspieranie budowy szpitala, w tym budowy oddziału kardiologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach ”

Konsultacje społeczne projektu zmiany uchwały Nr V/49/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju miasta Chojnice rozpoczęły się w dniu 16 sierpnia i potrwają do 30 sierpnia br.

Formularz zgłoszenia opinii jest podstawową bezpośrednią formą konsultacji, za pomocą którego można zgłaszać swoje uwagi do w/w zmiany, wysyłając go na adres e-mail: [email protected]

Intencją Burmistrza Miasta Chojnice jest, aby konsultacje społeczne odbywały się w powszechnym dialogu angażującym zarówno instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych, jak i mieszkańców Chojnic.

W ramach konsultacji społecznych projektu zmiany uchwały Nr V/49/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju miasta Chojnice, dopuszcza się również bezpośrednie składanie uwag w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

Burmistrz Miasta Chojnice
dr Arseniusz Finster

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice na lata 2002-2014