Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 marca 2024

Akademia Titiusa

W Chojnicach powstaje Akademia Titiusa. Już od kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach organizowane będą kursy dla uczniów szkół podstawowych.

Nazwa Akademia Titiusa nawiązuje do najwybitniejszego chojnickiego naukowca, rektora Uniwersytetu w Wittenberdze, filozofa, przyrodnika i astronoma, odkrywcy reguły obliczeniowej odległości międzyplanetarnych – Johanna Daniela Titiusa. Celem inicjatywy jest popularyzowanie wiedzy z zakresu historii, fizyki, biologii, chemii, filozofii oraz języków obcych, czyli dziedzin, którymi zajmował się ten wybitny naukowiec z Chojnic, na poziomie rozszerzonym wśród uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych – klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane będą 10-godzinne kursy tematyczne, podczas których nauczyciele, pracując z nieliczną grupą uczniów (10-14 osób), z pomocą metod aktywizujących przekazywać będą wąski, pogłębiony zakres wiedzy. Każdorazowe ukończenie kursu, zakończone egzaminem wewnętrznym, skutkować będzie przyznaniem uczniowi jednego punktu do stypendium Burmistrza Miasta Chojnice. 

Pierwsze kursy, które odbędą się w kwietniu i maju 2024 roku poprowadzą: mgr Piotr Skorupski – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich, regionalista oraz mgr Katarzyna Nowak – nauczyciel języka angielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach, tłumaczka literatury naukowej.

Patronat oraz merytoryczne wsparcie dla Akademii Titiusa deklarują: prof. dr hab. Helena Ostrowicka, dziekan Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN, kierownik Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych przy Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie; dr hab. Igor Kąkolewski, prof. UWM, dyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.

Inauguracja Akademii Titiusa odbędzie się we wtorek 26 marca 2024 roku o godz. 13.00 w Czytelni MBP w Chojnicach.

W kategorii: Aktualności