Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 kwietnia 2023

Oferta 10/23 w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Lokal U2 w budynku przedszkola-żłobka przy ul. Młodzieżowej 7

W kategorii: Nieruchomości przeznaczone do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie