Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 września 2019

Odstąpienie od umowy nr BI.272.2.2019

Odstąpienie od Umowy nr BI.272.2.2019 z dnia 8.02.2019r. oraz przystąpienie do sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku.

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej