Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

11 lutego 2022

Odpowiedź na list złożony przez Pana Michała Gruchałę – Zachodnie obejście drogowe miasta Chojnice

PP.6724.2.2022

Szanowni Państwo

Pozwolą Państwo, że na początku mojej odpowiedzi na list złożony przez Pana Michała Gruchałę bezpośrednio zwrócę się do Niego. Szanowany Panie Przewodniczący, jestem zaskoczony że składa Pan zapytania w imieniu Stowarzyszenia „Chojnice – Tu Bije Moje Serce”, które Pan sam założył wspólnie z kilkoma osobami, a nie jako Przewodniczący Samorządu Osiedla Kolejarz – Prochowa.  Jestem również zaskoczony, że posługuje się Pan określeniem „List mieszkańców Miasta Chojnice zamieszkałych przy planowanej inwestycji”. Otrzymałem kilkanaście informacji, są również na portalach internetowych, a odnoszą się do tego, że Pan nie ma prawa wypowiadać się w imieniu wszystkich zainteresowanych. Część mieszkańców wyraziła również akceptację budowy zachodniego obejścia. W mojej ocenie powinien Pan zaznaczyć jaką ilościowo grupę mieszkańców Pan reprezentuje. Dodam, że badanie opinii publicznej przeprowadzone przez wykonawców strategii rozwoju Chojnic na reprezentatywnej próbie dają 82% poparcia mieszkańców Chojnic dla budowy zachodniego obejścia. Również uprzejmie proszę, aby nie używał Pan określeń „żądamy”. Nie musi również Pan prosić ponieważ, rzetelna informacja o inwestycji należy się każdemu mieszkańcowi lub grupie mieszkańców. Na koniec proszę, aby przestał Pan używać słowa „obwodnica”, ponieważ będziemy budować zachodnie obejście, które jest zmianą przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212. Będzie drogą klasy Z (do 60 km/h), a obwodnice to drogi klasy G (90 km/h). W przebiegu zachodniego obejścia będzie ulica Wisławy Szymborskiej i Księdza Kardynała Józefa Glempa. Proszę mi wskazać w Polsce obwodnice, w której przebiegu są nazwy ulic.

Poniżej pełna treść odpowiedzi

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Aktualności