Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 lutego 2022

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Miejskiej Chojnice

Gmina Miejska Chojnice otrzymała prawie 5 mln zł (50 proc.) dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach. Przewidywany koszt  całej inwestycji to nieco ponad 9,8 mln zł.

Ciąg ulic biegnie od skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą do szpitala specjalistycznego w Chojnicach. Zaczyna się od fragmentu ulicy Leśnej o długości 248 metrów na którym zostanie wykonana nawierzchnia z masy bitumicznej i wydzielony ciąg pieszo-rowerowy. Na tym odcinku wybudowane zostaną dwa wyniesione skrzyżowania z ulicami prowadzącymi w głąb Osiedla Leśnego. Jedną z tych ulic jest ulica Modrzewiowa. Jej nawierzchnia o szerokości 5,5 m na prostych odcinkach zostanie wykonana z masy bitumicznej. Natomiast chodniki po obu stronach z kostki betonowej.  Oprócz ulicy Modrzewiowej wykonane zostaną: fragment ulicy Wierzbowej oraz łączniki (pieszojezdnie) do ulicy Jarzębinowej i Jesionowej w celu zapewnienia dojazdów do posesji i obsługi urządzeń kanalizacji deszczowej.

Ważną częścią prac jest budowa kanałów deszczowych w obszarze budowanych ulic i ich odprowadzenie, co zapewni kompleksowe rozwiązanie problemu wód opadowych na osiedlu. Wody poprzez układ separacji mają być odprowadzane z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego przy ulicy Meteorologicznej i dalej, do specjalnie w tym celu pozyskanego zbiornika wodnego w dzielnicy Karolewo. Prace te są niezbędne ze względu na ukształtowanie terenu w obszarze budowanych dróg w celu umożliwienia dalszego rozwoju osiedla.

Realizacja inwestycji rozpocznie się niebawem i zakończy w przyszłym roku.

W kategorii: Aktualności