Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 marca 2021

Aneks nr 2 do umowy nr RPPM.10.02.01-22-0017/16-01

Zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPM.10.02.01-22-0017/16-01 określającego nowy termin zakończenia projektu na: 31.12.2020r.  oraz aktualizujący koszty w projekcie.

Całkowita wartość zakresu Gminy Miejskiej Chojnice: 11.968.644,63 zł
Koszty kwalifikowalne: 9.300.647,85 zł
Kwota dofinansowania (EFRR): 6.650.286,76 zł
Poziom dofinansowania: 71,50 %

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej