Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

26 października 2020

Odbiór końcowy prac

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

15.10.2020r. – odbiór końcowy prac wykonanych w ramach Umowy nr BI.272.17.2018

W dniu 15.10.2020r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Umowy nr BI.272.17.2018 z 18.07.2018r. na: „Budowę z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice – część II”, w ramach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”.

W wyniku realizacji powyższej umowy wykonano:

 1. układ separacji kd wraz z wylotem do istniejącego ziemnego zbiornika wodnego-ul. Wielewska (separator nr 8);
 2. budowę separatora nr 6 i 7 wchodzących w skład separatora ON Skiba na projektowanym układzie kd (separator 6 i 7);
 3. regulację Strugi Jarcewskiej – zabudowa koryta rzeki z budową odwodnienia (drenaż) oraz budowę kolektorów deszczowych;
 4. budowę kd wraz z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi od Zbiornika Fatimska do ul.Podmurnej (Al. M. B. Fatimskiej, Pokój Toruński, Kwiatowa, Człuchowska, Sukienników, Pl. Piastowski, Podmurna);
 5. budowę kd z odwodnieniem ulicy wraz z niezbędną przebudową drogi i infrastrukturą towarzyszącą w ulicy14-go Lutego w Chojnicach na terenie dz. Nr 1723/3, 1723/2;
 6. regulację Strugi Jarcewskiej wraz z budową przepustu drogowego oraz budową separatorów w Chojnicach (Struga Jarcewska od ul. Zielonej do oczyszczalni, Separator ON Skarbowy, Separator nr 5);
 7. rozbudowę ziemnego zbiornika retencyjnego „Fatimska” – ul. Matki Bożej Fatimskiej;
 8. zieleń i wycinka drzew.

W wyniku realizacji umowy osiągnięto wskaźniki produktu:

 • długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – na poziomie 1,374 km
 • pojemność obiektów małej retencji – na poziomie 3.749 m³.

Koszty poniesione w ramach umowy: 20.055.827,89 zł

15.10.2020r. – odbiór końcowy prac wykonanych w ramach Umowy nr BI.272.9.2018

W dniu 15.10.2020r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Umowy nr BI.272.9.2018 z 27.04.2018r. na: „Budowę z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska na terenie miasta, Urząd Skarbowy, zbiornik retencyjny „Fatimska”, zbiornik retencyjny „Zachodni”- część II, w ramach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-złuchów”.

W wyniku realizacji powyższej umowy wykonano:

 1. kanalizację deszczową wraz z odwodnieniem oraz niezbędną przebudową drogi w ulicy Pomorskiej oraz ulicy Zawiszy Czarnego w Chojnicach;
 2. ziemny, przepływowy zbiornik retencyjny „Zachodni-Człuchowska” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. budowlą wlotową i budowlą upustową;
 3. separator nr 16 wraz z niezbędną przebudową drogi i chodnika;
 4. przebudowę Rowu Zachodniego wraz z separatorami i infrastrukturą towarzyszącą;
 5. ziemny, przepływowy zbiornik retencyjny „Zachodni” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. budowlą wlotową, wylotową, wylotami w korpusie grobli zbiornika oraz drenażem wzdłuż grobli zamykającej zbiornik.

W wyniku realizacji umowy osiągnięto wskaźniki produktu:

 • długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – na poziomie 0,801 km
 • pojemność obiektów małej retencji – na poziomie 24.826,5 m³.

Koszty poniesione w ramach umowy: 11.373.272,51 zł

21.10.2020r. – odbiór końcowy prac wykonanych w ramach Umowy nr BI.272.4.2018

W dniu 21.10.2020r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Umowy nr BI.272.4.2018 z 19.03.2018r. na:

„Budowę z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: ul. Okrężna, Park 1000-lecia, zbiornik retencyjny Sobierajczyka z dopływami z ul. 14 Lutego i ulicy Czarna Droga – cz. II: budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kolejarz”, w ramach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”.

W wyniku realizacji powyższej umowy wykonano kanalizację deszczową z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi: Władysława Jagiełło, Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Zygmunta Augusta, Kazimierza Wielkiego, Jedności Robotniczej, Królowej Jadwigi, Bolesława Chrobrego, Wojska Polskiego, Batalionów Chłopskich, Czynu Zbrojnego Kolejarzy i Armii Ludowej.

W wyniku realizacji umowy osiągnięto wskaźnik produktu:

 • długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – na poziomie 2,436 km.

Koszty poniesione w ramach umowy: 6.265.285,54 zł

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów