Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 września 2020

Aneksy do umów

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

10.09.2020r. – zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy nr BI.272.4.2018 z 19.03.2018r. sprostowującego zapisy protokołów konieczności.

24.09.2020r. – zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy nr BI.272.17.2018 z 18.07.2018r. zwiększającego wartość wynagrodzenia o kwotę: 275.827,89 zł w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót zamiennych, zaniechanych i dodatkowych.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów