Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

25 listopada 2020

Aneksu nr 4 do Umowy nr BI.272.1.2019

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

23.11.2020r. – zawarcie Aneksu nr 4 do Umowy nr BI.272.1.2019 z 06.02.2019r. zwiększającego wartość projektu o kwotę: 168.412,04 zł w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów