Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 lipca 2021

Odbiór końcowy prac wykonanych w ramach Umowy nr BI.272.8.2019

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2.07.2021r. – odbiór końcowy prac wykonanych w ramach Umowy nr BI.272.8.2019

W dniu 2.07.2021r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Umowy nr BI.272.8.2019 z 22.07.2019r. na: „Budowę z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie m. Chojnice – część IV: budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową – ul. Grunwaldzka”.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów